Kế hoạch số 108/KH-UBND của UBND thành phố V/v Bốc thăm vị trí điểm kinh doanh và tổ chức di chuyển về chợ Vĩnh Yên

06/07/2018

File đính kèm