Công văn số 1201 của Ban CHPCTT & TKCN: V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 3 và mưa lớn trên địa bàn thành phố

18/07/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: