Quyết định 3259/QĐ-UBND: V/v phê duyệt phương án bồi thường GPMB (bổ sung) công trình: Đường song song đường sắt đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Kim Ngọc (tuyến phía Bắc) trên địa bàn phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên (lần 6)

02/11/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: