Quyết định 3829/QĐ-UBND của UBND thành phố Vĩnh Yên V/v điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất tại xã Định Trung để thực hiện công trình: Thành phần I - Khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên (đợt 6)

16/01/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: