Kế hoạch 33/KH-UBND: Thực hiện Kế hoạch số 10126/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020

13/02/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: