Quyết định 430/QĐ-UBND: V/v điều chỉnh điều 1 Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân tại xã Thanh Trù để thực hiện công trình: Đường nối từ đường Kim Ngọc - Cầu Đầm Vạc - Đường QL

22/02/2019

File đính kèm