Kế hoạch 55/KH-UBND: Sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ

28/02/2019

File đính kèm