Quyết định 623/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất bổ sung tại phường Hội Hợp để thực hiện công trình khu dân cư giãn dân và CBCNV tại khu vực đồng Sau Núi, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

15/03/2019

File đính kèm