Quyết định 694/QĐ-UBND: V/v kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Vĩnh Yên.

25/03/2019

File đính kèm