Kế hoạch 71/KH-UBND: Kế hoạch giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thành phố Vĩnh Yên năm 2019

29/03/2019

File đính kèm