Quyết định 771/QĐ-UBND: V/v điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II, thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thàn

10/04/2019

File đính kèm