Quyết định 769/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất bổ sung để thực hiện giải phóng mặt bằng lô đất DVCV5 thuộc đồ án QHCT 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 5 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 2)

09/04/2019

File đính kèm