Công văn 479/UBND-KT: V/v tiếp tục tăng cường công tác ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

04/04/2019

File đính kèm