Quyết định 1107/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ chi trả cho nhân dân xã Thanh Trù thuocj dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1, thành phố Vĩnh Yên (lần 2)

14/05/2019

File đính kèm