Quyết định 1214/QĐ-UBND: V/v Điều chỉnh điều 1 QĐ số 855/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bồi thường GPMB...thuộc khối cơ quan tỉnh ủy và dân cư phường Đồng Tâm (lần 2)

24/05/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: