Quyết định 2015/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất để thực hiện công trình:Xây dựng các TBA Đồng Tâm 3, Quán Tiên 2 để san tải cho các TBA Đông Đạo 2, Đông Đạo 5, Quán Tiên - thành phố Vĩnh Yên

30/07/2019

File đính kèm