Quyết định 1994/QĐ-CTUBND V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nhà làm việc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Vĩnh Yên

26/07/2019

File đính kèm