Quyết định số 2043/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án: Trung tâm văn hóa thể thao phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (đợt 3)

07/08/2019

File đính kèm