Quyết định số 2045/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất bổ sung để thực hiện công trình đường vào đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc và đoàn Chèo Vĩnh Phúc (03 tuyến) tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (đợt 5)

07/08/2019

File đính kèm