Quyết định 2318/QĐ-UBND: V/v điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt băng lô đất DVCV5 thuộc đồ án QHCT 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 5 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 4)

30/08/2019

File đính kèm