Quyết định 2320/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng khu dân cư tự xây và khu đất dịch vụ thôn Thanh Giã - Lô đất DV 04, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

30/08/2019

File đính kèm