Quyết định 2732/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu đất đấu giá QSD đất tại khu Đồng Dộc - Cửa làn, Hội Hợp,....

08/10/2019

File đính kèm