Quyết định v/vv điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất tại xã Định Trung để thực hiện công trình: Thành phần I - Khu văn hóa thể thao thành phố Vĩnh Yên (đợt 7)

12/03/2020

File đính kèm