Quyết định số 815/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng khu dân cư nhà máy cơ khí tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên (đợt 2)

15/04/2020

File đính kèm