Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo chỉnh trang đường Nguyễn Tất Thành đoạn ngã 5 Gốc Vừng đến đường Hùng Vương, thành phố Vĩnh Yên

12/05/2020

File đính kèm