Kế hoạch 112/KH-UBND v/v thực hiện công tác "Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về" và hưởng ứng "ngày toàn dân phòng, chống mua bán người -30/7" trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2020

29/06/2020

File đính kèm