Kế hoạch 114/KH-UBND V/v Ttiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2020

30/06/2020

File đính kèm