Quyết định 1318/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại xã Thanh Trù và phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

30/06/2020

File đính kèm