Quyết định 1367/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 3 tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Đợt 5)

07/07/2020

File đính kèm