Kế hoạch 130/KH-UBND: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2020-2025

11/08/2020

File đính kèm