Công văn chỉ đạo V/v tăng cường quyết liệu phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao

11/08/2020

File đính kèm