Quyết định: 1956/QĐ-UBND V/v thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên (đợt 4)

14/08/2020

File đính kèm