Quyết định 1857/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ chi trả cho nhân dân xã Thanh Trù thuộc dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1, thành phố Vĩnh Yên (lần 6)

11/08/2020

File đính kèm