Kế hoạch 181/KH-UBND: Tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh

22/12/2020

File đính kèm