Quyết định 3413/QĐ-UBND: V/v Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

28/12/2020

File đính kèm