Quyết định 3470/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Các tuyến Đường từ QL2 tránh thành phố Vĩnh Yên đi TDP Lạc Ý, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên (lần 1)Tuyến 1: Từ QL2 tránh thành phố Vĩnh Yên đến đường 33m Nam Vĩnh Yên; Tuyến 2:

31/12/2020