Quyết định 3554/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng đường tỉnh 305, đoạn từ QL2 (Quán Tiên) đến khu đô thị Đầm Cói, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (lần 1)

31/12/2020