Kế hoạch 10/KH-UBND: Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới năm 2021.

22/01/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: