Quyết định 3453/QĐ-UBND:Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Thao trường huấn luyện tổng hợp thành phố Vĩnh Yên tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1).

30/12/2020