Quyết định 15/QĐ-UBNBD: Về việc điều chỉnh, bổ sung thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3 tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên (đợt 6)

08/01/2021