Quyết định 20/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt phương án tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Khu tái định cư đường Vành đai II, tại phường Khai

08/01/2021

File đính kèm