Kế hoạch 19/KH-UBND: Thực hiện Kết luận số: 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

28/01/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: