Quyết định 321/QĐ-UBND: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ đường tỉnh 305 đến Quốc lộ 2, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (lần 3)

01/02/2021