Kế hoạch 15/KH-UBND: Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong năm 2021.

22/01/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: