Công văn 6123/UBND-VX1 v/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covi-19 trên địa bàn tỉnh đối với người từ thành phố Hà Nội về/đến Vĩnh Phúc

25/07/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: