Quyết định 2733/QĐ-UBND: V/vthu hồi đất để thực hiện dự án: Đường nối từ đường tỉnh 305 đến Quốc lộ 2, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (lần 4)

22/09/2021