Văn bản 2822/CV-BCĐ: V/v tiếp tục rà soát, đăng ký tiêm vacxin phòng Covid - 19 cho các doanh nghiệp đợt 2 và người dân trên địa bàn thành phố

01/10/2021

File đính kèm