Công văn 2931/UBND-KT: V/v thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SCT-SYT về triển khai đảm bảo “Vùng xanh” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

11/10/2021

File đính kèm