Công văn 9240/CV-BCĐ v/v Bổ sung nội dung trong việc thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ và các vùng có dịch khác

18/10/2021

File đính kèm