Chủ thị: 07/CT-UBND v/v Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2022

20/10/2021

File đính kèm